Głos wolny

Hyde Park polskiej szlachty

Tutaj każdy może swobodnie i bez cenzury wypowiedzieć się na tematy trudne, kontrowersyjne, ważne dla środowiska szlacheckiego. Tutaj jest miejsce dla tematów, które gdzie indziej najprawdopodobniej nie zostałyby opublikowane.*

 

*Zgłoszony do działu „Głos Wolny” w Verbum Nobile tekst wypowiedzi nie będzie ocenzurowany,
ale opublikujemy tylko te teksty, które uzyskają akceptację Redakcji.

The lost property?

The lost property?

The discussion about property issues in Poland appear on several headlines recently. Due to the way they are portrayed, the one may get an impression, that the Poles spend the war sitting comfortably in looted Jewish armchairs, and sipping tea, proud of their new homes taken from Jews. This is further increased by claims that the Jews were held in Polish Concentration Camps, and that the Poles took active part in the destruction of the Jewish community. Is the perspective true?

Utracona własność?

Utracona własność?

Dyskusja dotycząca własności nieruchomości w Polsce przewinęła się ostatnio przez liczne publikatory. Sposób przedstawiania problemu sugeruje, że Polacy dumni z odebranych Żydom nowych domów spędzili II Wojnę Światową siedząc wygodnie w zrabowanych żydowskich fotelach i popijając herbatę. Wrażenie dodatkowo potęgują twierdzenia, że Żydzi byli przetrzymywani w polskich obozach koncentracyjnych, a Polacy czynnie brali udział w niszczeniu społeczności żydowskiej. Jakże jest to zakłamany przekaz!