Kategoria: Architektura, wyposażenie dworu

Budowniczy fortepianów w Warszawie do wybuchu drugiej wojny światowej
Wpis

Budowniczy fortepianów w Warszawie do wybuchu drugiej wojny światowej

Niniejszy artykuł - oparty w całości o moją pracę magisterską, poświęcony jest warszawskim budowniczym fortepianów, działającym od drugiej połowy XVIII wieku do wybuchu drugiej wojny światowej. Pierwszy rozdział przedstawia tło historyczne rozwoju przemysłu fortepianowego wraz z uwarunkowaniami gospodarczymi i społecznymi. W drugiej części przedstawiłem ogólny zarys rozwoju fortepianu i jego mechaniki na przykładzie największych światowych wytwórni. Informacje teoretyczne uzupełniłem schematycznymi ilustracjami poszczególnych typów mechaniki fortepianowej. Trzeci rozdział traktuje o przedmiocie niniejszej pracy - przedstawia najważniejszych warszawskich fortepian-mistrzów, którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju instrumentów w stolicy Królestwa Polskiego. Rozdział ten uzupełniają fotografie fortepianów z wymienianych w tekście wytwórni. Czwarta część pracy jest wywiadem z wybitnym badaczem polskiej, a szczególnie warszawskiej, sztuki budownictwa instrumentów, muzykologiem profesorem Beniaminem Voglem. Jest to według mojej wiedzy pierwsza praca magisterska omawiająca cały przemysł fortepianowy stolicy.

Historia fortepianu we dworze Wyręba
Wpis

Historia fortepianu we dworze Wyręba

Kiedy szedł bić bolszewika, jako wolny obywatel wolnej Polski bronić najświętszych praw i ideałów, ufny w zwycięstwo i pełen wiary w boską opiekę nad wojskiem i narodem, podarował swojej narzeczonej w dowód wielkiej miłości rzecz najcenniejszą z tych, które posiadał-swój fortepian.

To był polski instrument, wyprodukowany w Warszawskiej Wytwórni Fortepianów "Małecki" prawdopodobnie w 1898/1899 r., miał Nr 2934. Może otrzymał go kiedyś od matki, obdarowanej przez uszczęśliwionego męża, kiedy urodziła mu syna? Mogło przecież właśnie tak być.

Własną ręką na obudowie instrumentu napisał nazwisko narzeczonej: "J. Wiewiórska".