Dwór

Dwór i sprawy dworskie
Z szablą przez świat (Geneza sztuki krzyżowej)

Z szablą przez świat (Geneza sztuki krzyżowej)

Krzywa szabla narodziła się na stepach Azji Środkowej pośród plemion koczowniczych. W VII wieku naszej ery, za pośrednictwem arabów którzy utrzymywali z koczownikami dobre stosunki handlowe broń ta pojawiła się na Bliskim Wschodzie. Podbój Persów Sasanidzkich przez Arabów i asymilacja tych narodów spowodowały że szabla w stosunkowo krótkim czasie rozprzestrzeniła się na tym obszarze stając się nieodłącznym elementem świata islamu.

W IX wieku szabla pojawiła się wśród (Hunów, Awarów, Bułgarów , Kumanów, Turków i Węgrów) falami zalewających Europę. W miniaturach z kronik bizantyjskich Skylitzesa ukazane są grupy wojowników pochodzenia turko - tatarskiego, głównie Pieczyngów i Połowców zamieszkujących okolice morza Kaspijskiego uzbrojonych w spisy i długie szable.

Dwór – polecane artykuły

Historia fortepianu we dworze Wyręba

Historia fortepianu we dworze Wyręba

Kiedy szedł bić bolszewika, jako wolny obywatel wolnej Polski bronić najświętszych praw i ideałów, ufny w zwycięstwo i pełen wiary w boską opiekę nad wojskiem i narodem, podarował swojej narzeczonej w dowód wielkiej miłości rzecz najcenniejszą z tych, które posiadał-swój fortepian.

To był polski instrument, wyprodukowany w Warszawskiej Wytwórni Fortepianów "Małecki" prawdopodobnie w 1898/1899 r., miał Nr 2934. Może otrzymał go kiedyś od matki, obdarowanej przez uszczęśliwionego męża, kiedy urodziła mu syna? Mogło przecież właśnie tak być.

Własną ręką na obudowie instrumentu napisał nazwisko narzeczonej: "J. Wiewiórska".

Potrzeba piękna. Kilka słów o introligatorstwie.

Potrzeba piękna. Kilka słów o introligatorstwie.

Świat, jaki znamy, powstał z myśli i zbudowany został na fundamentach słowa. Słowa powtarzanego, spisanego a potem drukowanego. To litery układające się w wyrazy są znakiem naszego rozwoju, znakiem drogi przebytej przez naszą cywilizację, łącznikiem pokoleń i struną historii myśli. Myśl wyrażana słowem i zapisana, od tysiącleci jest świadectwem dziejów, i jedynym prawdziwym oraz bezpośrednim łącznikiem umysłów na poziomie fizycznym. Zachowanie tego zapisu, a potem jego zabezpieczenie i przechowywanie dla przyszłych pokoleń było i jest nadal jednym z podstawowych pragnień człowieka. Liście, kora, gliniane tabliczki, płachty zrobione z łodyg papirusowych, skóry zwierząt, aż w końcu papier z sieci, lin i szmat czyli konopny, potem bawełniany i celulozowy, obecnie w XXI wieku, zapis cyfrowy to materiały na których człowiek zapisywał i zapisuje znaki by zachować swoją myśl. Materiały te trzeba było wygodnie przechowywać.

Budowniczy fortepianów w Warszawie do wybuchu drugiej wojny światowej

Budowniczy fortepianów w Warszawie do wybuchu drugiej wojny światowej

Niniejszy artykuł - oparty w całości o moją pracę magisterską, poświęcony jest warszawskim budowniczym fortepianów, działającym od drugiej połowy XVIII wieku do wybuchu drugiej wojny światowej. Pierwszy rozdział przedstawia tło historyczne rozwoju przemysłu fortepianowego wraz z uwarunkowaniami gospodarczymi i społecznymi. W drugiej części przedstawiłem ogólny zarys rozwoju fortepianu i jego mechaniki na przykładzie największych światowych wytwórni. Informacje teoretyczne uzupełniłem schematycznymi ilustracjami poszczególnych typów mechaniki fortepianowej. Trzeci rozdział traktuje o przedmiocie niniejszej pracy - przedstawia najważniejszych warszawskich fortepian-mistrzów, którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju instrumentów w stolicy Królestwa Polskiego. Rozdział ten uzupełniają fotografie fortepianów z wymienianych w tekście wytwórni. Czwarta część pracy jest wywiadem z wybitnym badaczem polskiej, a szczególnie warszawskiej, sztuki budownictwa instrumentów, muzykologiem profesorem Beniaminem Voglem. Jest to według mojej wiedzy pierwsza praca magisterska omawiająca cały przemysł fortepianowy stolicy.

Z szablą przez świat (Geneza sztuki krzyżowej)

Z szablą przez świat (Geneza sztuki krzyżowej)

Krzywa szabla narodziła się na stepach Azji Środkowej pośród plemion koczowniczych. W VII wieku naszej ery, za pośrednictwem arabów którzy utrzymywali z koczownikami dobre stosunki handlowe broń ta pojawiła się na Bliskim Wschodzie. Podbój Persów Sasanidzkich przez Arabów i asymilacja tych narodów spowodowały że szabla w stosunkowo krótkim czasie rozprzestrzeniła się na tym obszarze stając się nieodłącznym elementem świata islamu.

W IX wieku szabla pojawiła się wśród (Hunów, Awarów, Bułgarów , Kumanów, Turków i Węgrów) falami zalewających Europę. W miniaturach z kronik bizantyjskich Skylitzesa ukazane są grupy wojowników pochodzenia turko - tatarskiego, głównie Pieczyngów i Połowców zamieszkujących okolice morza Kaspijskiego uzbrojonych w spisy i długie szable.